Tafsir surat al qiyamah

“Aku bersumpah demi hari kiamat.” Tidaklah Allah bersumpah kecuali dengan suatu perkara yang besar.

Read More