[Edisi Do'a Akhlak Mulia] DOA KEENAM

“Ya Allah, sebagaimana Engkau memperindah jasadku, perindah pula akhlakku”

Read More

[Edisi Do'a Akhlak Mulia] DOA PERTAMA

Berilah aku petunjuk kepada akhlak yang baik, karena hanya Engkau yang dapat memberi petunjuk kepada kebaikan akhlak.

Read More

Jangan Makan Dengan Tangan Kiri !

Jangan Makan Dengan Tangan Kiri !

Read More